W przypadkach oznaczonych * wyrażenie zgody jest obligatoryjne dla dopuszczenia do udziału w szkoleniu w ramach akcji „Tour Szkoleniowy”